News

The Czech Perl Workshop 2014 summary

22/05/14 18:46 by Martina Pestova

CZPW has ended up succesfully. I would like express my big thanks to all attendees for the ambience they created and all the positive responses. We are looking forward to the next Czech Perl Workshop 2015.

Martina Peštová (and the all organizing team of PetaMem)

Český Perl Workshop 2014 za námi

22/05/14 18:41 by Martina Pestova

CZPW je úspěšně za námi. Velmi všem za celý organizační tým děkuji za skvělou atmosféru. Vážíme si Vaší velké účasti a pozitivních ohlasů a těšíme se na Český Perl Workshop 2015.

Martina Peštová

Last organizing preparations for CZPW

15/05/14 18:50 by Martina Pestova

We are finalizing the preparations for our two days workshop, which will be held next week. We are really looking forward to seeing you all in Prague and we hope that this year´s event will be the first number of a long serie :) Your Organizing Team

Jdeme do finále: Český Perl Workshop

15/05/14 18:47 by Martina Pestova

Přípravy na dva workshopové dny příští týden jsou v plném proudu. Velmi se na Váš všechny těšíme a doufáme, že toto setkání bude prvním z dlouhé řady :) Váš Organizační Team

Workshop capacity heightened

06/05/14 21:09 by Martina Pestova

We are pleased to announce that thanks to the huge concern of the registered we decided to heighten the workshop seats capacity for about 15 seats. The registration is now still open.

Díky velkému zájmu navýšení kapacity volných míst

06/05/14 21:06 by Martina Pestova

S radostí oznamujeme kvůli velkému zájmu o účast na Českém Perl Workshopu navýšení kapacity prostor workshopu o dalších 15 míst. Registrace jsou stále otevřené.

Pouze 4 dny do uzavření příjmu přihlášek

02/05/14 10:34 by Martina Pestova

6. května končí příjem Vašich přihlášek pro Český Perl Workshop. Pokud stále váháte s registrací, nebo jste zatím nezaplatili registrační poplatek, prosím učiňte tak k tomuto datu. Máme posledních pár míst. Děkujeme.

4 days to the registration deadline

02/05/14 10:31 by Martina Pestova

Time is running and the registration deadline (6the of May) will be over soon. Please register and pay the registration fee if you still has not. Last seats for this event available.

Seznam přednášek je téměř kompletní

11/04/14 14:49 by Martina Pestova

Velmi se těšíme na všechny přednášejí Českého Perl Workshopu. Jak anglicky tak česky mluvící přednášející se k nám připojí se svými zajímavými přednáškami a budete mít dobrou příležitost pro diskuzi a osobní setkání se všemi z nich během tohoto dvoudenního eventu.

Talks schedule almost complete

11/04/14 14:43 by Martina Pestova

We are looking forward to all the speakers that joined us for CZPW. Both czech and english speakers will bring their talks full of fresh ideas. There will be a great opportunity for discussion and face-to-face meetings during the workshop.

Upozornění pro registrované

28/03/14 13:19 by Martina Pestova

Prosíme laskavě všechny registrované zde, kteří dosud nezaplatili, aby použili pro převod účastnického poplatku za workshop bankovní transfer. Zároveň se omlouváme těm, kteří se pokoušeli zaplatit dříve a tento systém nebyl v provozu.

Pro ty, kteří již zaplatili: prosím, zašlete nám potvrzovací e-mail o Vašem převodu. Obdrželi jsme již účastnické poplatky bankovním převodem, které jsou neidentifikovatelné, neboť jsme nedostali tento e-mail, ani tento převod nebyl identifikován zprávou: CZPW VAŠE JMÉNO A PŘÍJMENÍ.

Velmi děkujeme.

Notification for registered of CZPW

28/03/14 13:09 by Martina Pestova

We ask kindly all the registered here, who still haven´t paid till now, to pay via bank transfer, which is the only payment method we will use for accepting registration fees. We apologize all the ones who tried to pay online (and it did not work at the beginning).

Those who already paid: please send us the confirmation e-mail. Sometimes we also receive money transffer difficult to identify without the message: CZPW YOUR NAME AND SURNAME.

Thank you all.

WenZPerl BV sponzoruje CZPW

27/03/14 09:56 by Martina Pestova

S potěšením oznamujeme připojení dalšího sponzora Českého Perl Workshopu, a to společnost WenZPerl BV. Velké díky patří Wendy van Dijk a Elisabeth Mattijsen, které se k nám rovněž osobně připojí na workshopu. Těšíme se na Vás.

WenZPerl BV sponzoring CZPW

27/03/14 09:52 by Martina Pestova

The company WenZPerl BV has just joined us with its sponzorship support. A big thank to Wendy van Dijk and Elisabeth Mattijsen, who are going to join us for CZPW event in Prague as well. Looking forward to seeing you all there.

GoodData jako hlavní sponzor CZPW

14/03/14 23:27 by Martina Pestova

Velmi rádi jsme přivítali společnost GoodData jako hlavního sponzora našeho workshopu. Rovněž se můžete těšit na přednášející z této firmy. O jejich přednáškách Vás budeme v nejbližší době informovat.

GoodData joined as a main sponsor

14/03/14 23:23 by Martina Pestova

We are proud to announce that GoodData joined Czech Perl Workshop as a main sponsor. We will welcome speakers from this company with their presentations as well. The update on the talks will come shortly.

Přijímáme návrhy Vašich přednášek

19/02/14 21:55 by Martina Pestova

Přijímáme návrhy Vašich přednášek pro Český Perl Workshop. Poslední termín pro přijetí Vašich návrhů je 1. duben 2014. Více informací zde: Call for papers.

Call for papers

19/02/14 21:45 by Martina Pestova

We accept talks for the Czech Perl Workshop. Deadline for accepting your proposals is 1st of April 2014. Please see more info at Call for papers.

Místo konání workshopu

17/02/14 13:20 by Martina Pestova

První Český Perl Workshop se bude konat v hotelu Jurys Inn Praha, který nabízí velmi příjemné a komfortní prostory pro takovouto událost. Těšíme se na Vás.

Workshop venue announced

17/02/14 13:14 by Martina Pestova

We announce to the public that the first Czech Perl Workshop will be held in Jurys Inn Hotel Prague in its modern and comfortable room. Looking forward to meeting you there.

Přednášky Herberta Breununga

04/02/14 09:45 by Martina Pestova

Je nám potěšením, že se k nám na workshopu připojí pan Herbert Breunung se svými prezentacemi: Perl 6 in Context, Complete Programming, Perl 6 vs. Moose. Nenechte si ujít.

Herbert Breunung as a speaker

04/02/14 09:43 by Martina Pestova

We are pleased to welcome Herbert Breunung as a speaker for our workshop. He will come with the following presentation: Perl 6 in Context, Complete Programming, Perl 6 vs. Moose. Do not miss him!

Jonathan Worthington joined as a speaker

24/01/14 12:28 by Martina Pestova

It is a real pleasure to announce that Jonathan Worthington accepted our invitation for the workshop and will present his ideas for us.

Jonathan Worthington se zúčastní CZPW

24/01/14 11:02 by Martina Pestova

Je nám potěšením oznámit, že pan Jonathan Worthington nás poctí svou přítomností a přednese svou prezentaci na Czech Perl Workshopu v Praze.

Sponsors

Partners

Social Sites

PetaMem on LinkedIn
PetaMem on Facebook
PetaMem on Twitter