Welcome to Polish Perl Workshop 2014!

Polish Perl Workshop is a conference dedicated not only to Polish enthusiasts of Perl.

Witaj na stronie Polskich Warsztatów Perlowych 2014!

Polskie Warsztaty Perlowe to konferencja przeznaczona nie tylko dla polskich entuzjastów języka Perl.

16-18.05.2014

It will be held at Pixel building — the office of AllegroGroup:

Warsztaty odbędą się w Pixelu — siedzibie Grupy Allegro:

Grupa Allegro Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 182

Poznań, Poland

The list of talks is available here.

Room:

Lista prezentacji jest dostępna tutaj.

Salka do naszej dyspozycji:

A pre-conference drink-up will occur on Friday, 16th, from 19:00, at the Old Square in Poznań. The place: Passja Restaurant, Stary Rynek 64.

Spotkanie integracyjne uczestników odbędzie się w piątek 16 maja od 19:00 na Starym Rynku w Poznaniu. Miejsce: Restauracja Passja, Stary Rynek 64.

Stary_Rynek_w_Poznaniu_widok4_mini.jpg

Registration & Payment

Rejestracja i płatność

Registration is over. You can attend the workshop, but we don't guarantee any gadgets and participant profits.

Rejestracja została zakończona. Możesz uczestniczyć w warsztacie, jednak nie gwarantujemy żadnych gadżetów i przywilejów uczestnika.

Entrance fee: none, free entry!

Opłata: brak, wejście za darmo!

Hotels and food

Hotele i posiłki

There are 3 hotels near the venue:

W okolicy znajdują się 3 hotele:

Hotel Gromada

Hotel IOR

Hotel Mat's

There is a restaurant very close to the venue:

Bardzo blisko miejsca spotkania znajduje się restauracja:

Jadalnia

Map

Mapa


MAP

 

Trams: 1, 6, 13, 15

Stop: Węgorka

Contact

Kontakt

Please contact us if you want to be our sponsor/partner, or if you have any problems with registration:

W przypadku chęci wsparcia i sponsoringu imprezy, a także w razie problemów z rejestracją prosimy o kontakt na adres:

plpw@poznan.pm.org

The event is organized by Poznan.pm group. We are Perl professionals and hobbyists.

Imprezę organizuje Poznan.pm, składająca się z osób zajmujących się zawodowo i hobbistycznie językiem Perl.

Partners and sponsors

Partnerzy i sponsorzy