Wiki - Arrivals

Arrivals: diff v6 - v7
v6: 23/03/15 19:45 Marco Pessotto (‎melmothx‎)
v7: 03/05/15 12:58 Erik Johansen (‎uniejo‎)
--- Arrivals v6
+++ Arrivals v7
@@ -6,3 +6,4 @@
   
 == Tue, 2015-09-01 ==
     * 17:10 [user:pari] FRA (12:05) ✈ MAD IB3645 (14:50), MAD (16:05)  ✈ GRX IB8644
+    * 18:30 [user:uniejo] CPH (13:25) ✈ BCN IB5624 (16:15), BCN (17:05)  ✈ GRX IB5517