Wiki - Arrivals

Arrivals: diff v18 - v19
v18: 24/06/15 22:18 Max Maischein (‎Corion‎)
v19: 26/06/15 15:17 Kerstin Puschke (‎titanoboa‎)
--- Arrivals v18
+++ Arrivals v19
@@ -18,3 +18,4 @@
   * 17:10 [user:ranguard] LHR (10:40) ✈ MAD (14:05), MAD (16:05) ✈ GRX (17:10)
   * 17:10 [user:pari] FRA (12:05) ✈ MAD IB3645 (14:50), MAD (16:05) ✈ GRX IB8644
   * 18:30 [user:uniejo] CPH (13:25) ✈ BCN IB5624 (16:15), BCN (17:05) ✈ GRX IB5517
+  * 21:45 [user:titanoboa] HAM (15:25) ✈ BCN VY.... (17:55), BCN (20:30) ✈ GRX VY....