Skip to main content

HomePage

diff v8 - v9

v8: 06/02/21 15:24 - Herbert Breunung (‎lichtkind‎)
v9: 19/03/21 09:45 - Max Maischein (‎Corion‎)
--- HomePage v8
+++ HomePage v9
@@ -4,7 +4,7 @@
 
 Termine
 
-Links (Vortrag chat)
+[Links] (Vortrag chat)
 
 Vortraege