Skip to main content

HomePage

diff v7 - v8

v7: 04/02/21 14:41 - Herbert Breunung (‎lichtkind‎)
v8: 06/02/21 15:24 - Herbert Breunung (‎lichtkind‎)
--- HomePage v7
+++ HomePage v8
@@ -4,7 +4,7 @@
 
 Termine
 
-Links
+Links (Vortrag chat)
 
 Vortraege