VorabendTreffen

diff v31 - v32

v31: 08/03/16 16:11 - Salve J. Nilsen (‎sjn‎)
v32: 08/03/16 16:29 - Helmut Wollmersdorfer (‎wollmers‎)
--- VorabendTreffen v31
+++ VorabendTreffen v32
@@ -33,6 +33,7 @@
     n. [user:bernhard]
     n. [user:domm]
     n. [user:sjn]
+    n. [user:wollmers]
 ----
 
 Beispiel (wird bei "edit" sichtbar):