Features not covered by the Feature Pragma

Features not covered by the Feature Pragma

By Choroba from Prague.pm
Date: Not scheduled yet.
Duration: 30 minutes
Language: Česky
Tags: feature perldelta version


Each new version of Perl introduces new constructs programmers can use in their code. Some of the features can be turned on by the "feature" pragma, but some other are available implicitly. Discussion about Syntax::Construct, new module to help us declare what implicit features our code uses - what it provides, how it is implemented, and whether its name was chosen correctly.

Každá nová verze Perlu přináší programátorům nové konstrukty. Některé z nich se dají "zapnout" pomocí pragmatu "feature", některé další jsou ale k dispozici implicitně. Diskuse o novém modulu Syntax::Construct, který umožňuje explicitně deklarovat implicitní konstrukty, které náš kód používá - co modul poskytuje, jak je implementován a zda jsem správně zvolil jeho jméno.


Sponsors

Partners

Social Sites

PetaMem on LinkedIn
PetaMem on Facebook
PetaMem on Twitter