Z praxe (JEP Development)

Z praxe (JEP Development)

By Tomas Valousek
Date: Not scheduled yet.
Duration: 40 minutes
Language: Česky


Jochen Schweizer Enterprise Portal
- stručné představení projektu a infrastruktury

architektura Perlového systému – co jsou hlavní komponenty našeho systému? Jak se osvědčily?
- Perl5
- Catalyst MVC
- HTML::Zoom
- HTML::FormHandler
- RabbitMQ
- Moose
- DBIx::Class
- Mysql, PostgreSQL, SQLite
- DemploymentHandler
- lokalizace
- testování
- spolupráce s okolím – SAP, Demandware


Sponsors

Partners

Social Sites

PetaMem on LinkedIn
PetaMem on Facebook
PetaMem on Twitter